noimage

İçeriği Paylaş:

SYSTEMA CARDİOVASCULARE – (Systema Circulatorium-Angiologiae ) Dolaşım Sistemi

SYSTEMA CARDİOVASCULARE

(Systema Circulatorium-Angiologiae ) Dolaşım Sistemi

İnsanda yaşam için gerekli olan oksijenin, besin maddelerinin ve iç salgı bezleri tarafından salgılanan hormonların hücrelere taşınması, hücrelerde oluşan metabolizma artıklarının ve karbondioksitin atılması dolaşım sistemi (systema vasorum) ile olmaktadır. Dolaşım sistemi (systema vasorum, angiologia) emme basma tulumba tarzında çalışan kalp (cor), kalpten organlara, organlardan kalbe kan taşıyan damarlar ile bu damarlar tarafından taşınan kandan oluşur. Bu oluşumlardan kan, yapısı ile birlikte daha kapsamlı olarak Histoloji ve Fizyoloji derslerinde incelenmektedir. Şimdi önce kalbi, sonra da damarları görelim

Cor (Kalp-Yürek)

Cor (kalp), dolaşım sisteminin merkezidir. İçi boş, kassel bir organdır. Şekil bakımından, Tepesi aşağıda, tabanı yukarıda, hafif basılmış bir koni şeklinde olan kalp oblik olarak durur. Kalp göğüs boşluğu içinde aorta ile columna vertebralis’e, truncus pulmonalis ile akciğerlere, v. cava cranialis ile göğüs boşluğu girişine (apertura thoracis cranialis), v. cava caudalis ile diaphragma’ya, bağlanır.Dolaşım sisteminin merkezi organı olan kalp (Cor), içi boşluklu, musculer bir yapıda olup, bir emme-basma tulumba gibi çalışarak damarlardaki kanın hareketini sağlar. Kalp, göğüs boşluğu içinde, alt mediastinum’un orta bölümünde, iki akciğer arasında pericardium adı verilen torbanın içinde yer alır. Göğüs boşluğunun tam ortasında değil, biraz solunda yer alır.Kitlesinin 2/3’ü orta hattın solunda, 1/3’ü orta hattın sağında yer alır. Kalbin, erişkin bir erkekteki uzunluğu 12 cm genişliği 9 cm kalınlığı (ön-arka çapı) 6 cm. ağırlığı 300 gr kadardır. Erişkin bir kadında, boyutlar yarımşar cm kadar daha küçük, ağırlık ise 250 gr.dır.

Pericardium

Pericardium kalbin şekline uyan ve onu dıştan çepeçevre saran torba şeklinde bir örtüdür. Kalbe giren ve kalpten çıkan damarların kalbe yakın kısımlarını da örter. İki yapraktan oluşmuştur. Bu yapraklardan birincisi pericardium fibrosum’dur ve dışta bulunur. İkincisi ise pericardium serosum’dur ve içte yeralır. Pericardium fibrosum fibroz bağ dokudan yapılmıştır. Kalbi tümüyle örttükten sonra kalbin apex cordis kesiminde bir ligament oluşturur. Bu ligament ile diaphragma’ya bağlanır.Pericardium serosum seröz iki yapraktır. Biri pericardium fibrosum’un iç yüzünü örten diğeri kalbin dış yüzünü örten iki katman gösterir. Bu katmanlar lamina parietalis ve lamina visceralis’tir. Lamina parietalis, pericardium fibrosum’un kalbe dönük yüzünü örter ve ona sıkıca yapışır. Basis cordis bölgesinde truncus pulmonalis ve aorta’nın köklerini vagina serosum arteriosum oluşturarak sarar kalbin üzerine devrilir bu kez onu sıkıca sarar. Bu tabakada lamina visceralis veya epicardium’dur. Pericardium serosum’un lamina parietalis’i ile lamina visceralis’i arasında bir boşluk kalır. Bu boşluğa cavum pericardii denir. Bu boşluk içinde bir sıvı bulunur. Bu sıvıya liquor pericardii denir. Bu sıvı, cavum pericardii içinde kalp duvarlarını kaygan tutar dolayısıyla hareketleri sırasında sürtünme ve aşınmadan zarar görmesi söz konusu olmaz. Bu sıvının miktarı genellikle ölümden sonra ya da pericardium hastalıklarda artış gösterir. Pericardium serosum’un lamina parietalis’i lamina visceralis halinde kalbin üzerine devrilirken, büyük  damarların  kökünde  iki  çıkmaz  oluşturur.  Bunlardan  biri  lamina  parietalis  ile laminavisceralis’in birbirine geçiş yerindedir. Buna sinus obliquus-pericardii denir. İkincisi aorta ile truncus pulmonalis’i saran yaprak arasındadır. Bu da sinus transversus pericardii‘dir.

İçeriği Paylaş:
İlginizi Çekebilir
Yorum Yapılmamış

Henüz Hiç Yorum Yapılmadı..

Yorum Yaz

SYSTEMA CARDİOVASCULARE – (Systema Circulatorium-Angiologiae ) Dolaşım Sistemi

Anatomi

19/09/2016 | Yorum Yok | 35 | kucukakarsu