İçeriği Paylaş:

Tek Hücre Proteini (Biyoprotein)

Tek Hücre Proteini (Biyoprotein)

 • Besin amaçlı olarak mikroorganizmalardan elde edilen proteinlere tek hücre proteini (THP) Tüm proteinlerin tek hücreden kaynaklanmaları nedeniyle tek hücre proteini terimi kullanılmaktadır.
 • Dünyadaki artan protein gereksinimini karşılamak ve dengeli bir beslenme sağlamak amacıyla yeni protein kaynakların bulunması ve kullanılması zorunlu hale
 • THP, alglerin, bakterilerin, mayaların, küflerin fermentörlerde büyük çapta

üretilmesi ile elde edilip kurutularak kullanıma sunulan biyokütledir.

 • Biyoprotein Üretiminin Avantajları:
  • Mikroorganizmalar bitki ve hayvanlardan 100 000 kat daha hızlı protein

üretebilir.

 • Atık ve organik değeri düşük olan maddelerin besi ortamı olarak kullanılabilmesi THP teknolojisinin bir diğer avantajıdır.
 • Biyoproteinler aminoasit ve vitamin bakımından çok zengindir.Siyanobakteriler1
  • Siyanobakteriler (aynı zamanda

  mavi-yeşil algler, mavi-yeşil bakteriler olarak da bilinen enerjilerini fotosentez yolu ile elde eden bakterilerdir.

  • Atmosferin mimarları: 3.5 milyar yıl önce siyanobakteriler fotosentez yaparak CO2 tüketip O2 ürettiler.
  • Bu sayede önce denizlerde sonra atmosferde oksijen birikmeye başladı.Siyanobakterilerin BiyoteknolojideKullanımı2
   • Tek hücre proteini (THP) elde edilmesi: Siyanobakteriler fotosentez yetenekleri, yüksek protein içerikleri ve basit besiyerlerinde hızlı çoğalmaları nedeniyle besin kaynağı olarak kullanım alanına
   • Gübre olarak: Siyanobakterilerin azot fiksasyon yeteneği bulunmaktadır.
   • Heterotrof olduklarından Siyanobakteriler antibiyotiklerin ve diğer biyolojik olarak aktif moleküllerin ticari boyutlardaki üretimi için büyük bir potansiyel oluştururlar.Aktinomisetler1
    • Aktinomisetler, dallanan iplikler oluşturan ipliksi, gram pozitif bakterilerden meydana gelen oldukça büyük bir
    • Aktinomisetler, prokaryotik bakteriler olup, bakteriler ile mantarlar arasında bir geçit
    • Hücre yapıları bakımından bakteri özelliği göstermekle birlikte mantarlar gibi dallanmış, miselli bir yapı oluştururlar.
    • Çoğu aktinomiset spor oluşturma

    yeteneğine sahiptir.

    • Antibiyotik üretiminde öneme sahiptir.Aktinomisetlerin BiyoteknolojidekiKullanımı
     • Pestisitlerin biyo-yıkımı ve biyo-dönüşümü
     • Topraktaki kromun azaltılması (İnsan için toksik etkisinin engellenmesi amacı ile)
     • Petrolün biyo-yıkımı ile petrol kirliliğinin

     önlenmesi.

     • TNT’nin biyo-yıkımı
     • Ticari öneme sahip bazı maddelerin üretilmesi:
      • Antibiyotikler,
      • Enzimler
      • Enzim engelleyici bileşiklerProtistalar
       • Protista grubuna giren canlılar ökaryotik hücre yapısına sahiptir; yani zarla çevrili çekirdekleri ve organelleri vardır.
       • Çok çeşitli yerlerde yaşarlar: Okyanuslardan, tatlı sulara

       ve canlılardaki vücut sıvısına kadar her türlü ortam

       • Çok hücreli ya da tek hücreli
       • Protistalar 3 ana gruba ayrılır:
        • Protozoalar (Tek hücrelidirler): Öglana, amip, paramesyum,
        • Algler
        • Cıvık mantarlar

İçeriği Paylaş:
İlginizi Çekebilir
Yorum Yapılmamış

Henüz Hiç Yorum Yapılmadı..

Yorum Yaz

Tek Hücre Proteini (Biyoprotein)

Biyoteknoloji

3/05/2017 | Yorum Yok | 216 | Mustafa Küçükakarsu