noimage

İçeriği Paylaş:

Uyluk Kasları

 

Uyluk KaslarıUyluk kasları ön, arka ve iç yan kasları olarak üç gruba ayrılırlar.Ön grup kaslar: M. quadriceps femoris, M. sartorius’ dur.

  1. quadriceps femoris (dört başlı uyluk kası), kuvvetli bir kastır. Dört parçası vardır: M. rectus femoris, m. vastus lateralis, m. vastus medialis ve m. vastus intermedius bölümlerinden oluşur. Rectus femoris parçası ilium’un spina iliaca anterior superior’unda vastus parçaları femur’dan başlar. Aşağıda bu dört parça ortak bir krişte (tendo) yaparlar ve bu kiriş patella kemiğinin üzerinden geçer; tibia’nın tuberositas tibae’sında sonlanır. Kiriş lig., patella adını alır. Bu bağa vurulduğunda özel bir refleks olur ve buna «patellar refleks» denir. Bu kas diz eklemini etkiler ve bacağa ekstensiyon hareketi yaptırarak öne  getirir.
  2. sartorius, insan vücudunun en uzun kasıdır. Spina iliaca anterior superior’dan başlar, eğik olarak aşağıya ve içe doğru uzanır; tibia’nın tuberositas tibiae’sına yakın sonlanır. Diz eklemiyle bacağa fleksiyon yaptırır; büker ve arkaya götürür.

Arka grup kaslar: Üç kas vardır. M. semitendinosus, M. membranosus ve M. biceps femoris.  Her üç kas tuber ischiadicum’dan başlar. M. semitendinosus ile semimembranosus tibia’da, biceps femoris fibula’da sonlanır. Arka grup kaslar diz eklemini etkilerler ve bacağa fleksiyon yaptırırlar.Diz eklemi fleksiyonda iken biceps femoris bacağı dışa diğer iki kas içe döndürür.İçyan grup kaslar: Beş kas vardır. M. pectineus, M. gracilis ve üç adduktor kas (M. adductor longus, brevis, magnus). Bu kasların başlangıç yerleri pubis ve ischium kemikleridir. M. gracilis dışında hepsi femur üzerinde sonlanır, gracilis ise tibia’da sonlanır. Hepsi kalça eklemine etki ederler ve uyluğa adduksiyon hareketi yaptırırlar. O nedenle bu kaslara “adduktor kaslar” da denir.Bacak KaslarıBacak kasları ön, arka ve dış yan kasları olarak üç gruba ayrılırlar. Bütün kaslar ayağa uzanır.Bacağın Ön Bölgesi Kasları; üç tanedir: M. tibialis anterior, M. extensor digitorum longus (ayağın) ve M. extensor hallucis longus. Bu kasların birincisi tibianın condylus lateralisinin ön yüzünden, diğer ikisi tibia ve fibulanın ön ve orta kısımlarından çıkarlar m. tiaialis anterior os cuneiformia ve 1. metatarsal kemiğin plantar yüzüne, m. extensor digitorum longus dört tendoya ayrılarak 2. -5. metatarsuslara, m. extensor hallucis longus ise baş parmağın distal phalanx’ına yapışır. Tibialis anterior ayağa fleksiyon, diğer iki kas parmaklara ekstensiyon yaptırır.Arka grup kaslar, dört tanedir: M. triceps surae, M. tibialis posterior, M. flexor digitorum longus ve M. fIexor hallucis longus. M. triceps surae (Baldır kası) çok kuvvetli bir kastır. Bu kas iki kastan oluşur: M. gastrocnemius ve m. soleus. Gastrocnemius kasının iki parçası vardır (caput laterale ve caput mediale). Femurun condylus laterale ve medialisinden, m. soleus ise tibianın linea muculi soleisinden çıkar. Bu iki kas ortak bir tendo yaparlar bu tendoya (tendo calcaneus communis, yada tendo achillus) denir. Tendo topuk kemiğinin (calcaneus) arka yüzünde sonlanır. Triceps surae kası ayak bileği eklemine etki ederek (topuk) kaldırır ve kişinin parmakları üzerinde durmasını sağlar. Bu hareket ayağın ekstensiyonudur.

  1. triceps surae’nin altında m. tibia1is posterior; fIexor digitorum longus ve flexor hallucis longus kasları bulunur.

Bu kaslar iç, malleolus’un arasından ayağa uzanırlar. M. tibialis posterior ayak tabanını arkaya büker ve ayağı içe döndürür; diğer iki kas parmakları alta büker.Dışyan grup kaslar, iki tanedir M. peroneus longus ve M. peroneus brevis. Caput fibula ve fibulanın dış yüzünden çıkarlar. M. peroneus longus 1. metatarsal kemik ile os cuneiformia II ‘ye yapışır. M. peroneus brevis ise V. metatarsusa yapışır. Bunlar ayağı geriye bükerler ve dışa döndürürler. Çocuk felcinde bu grup kaslar etkilenirler. 

İçeriği Paylaş:
İlginizi Çekebilir
Yorum Yapılmamış

Henüz Hiç Yorum Yapılmadı..

Yorum Yaz

Uyluk Kasları

Anatomi

18/09/2016 | Yorum Yok | 63 | kucukakarsu