noimage

İçeriği Paylaş:

Ventriculus Dexter (Sağ Karıncık)

Ventriculus Dexter (Sağ Karıncık)Ventriculus dexter (sağ karıncık) yüreğin önünde ve sağ tarafında yer alır. Aynı zamanda atrium dextrum’un alt tarafında bulunur. İçindeki kanı yakınındaki akciğerlere pompaladığı için fazla bir kuvvete ihtiyaç göstermez. Bunun için duvar kalınlığı sol ventriculus’unkinden daha incedir. Kapsadığı m. papillaris’ler ve chorda tendinea’lar yönünden de dikkate değer derecede zayıflık gösterir.Ventriculus dexter biri atrium dextrum ile iştirakini sağlayan ostium atrioventriculare dextrum, diğeri truncus pulmonalis’in başlangıç deliği olan ostium trunci pulmonalis olmak üzere iki delik kapsar. Bu iki delik arasında crista supraventricularis denilen bir çıkıntı bulunur. Ostium atrioventriculare dextrum atrium dexrum bahsinde anlatılmıştı. Burada tekrar edilmeyecektir. Ostium trunci pulmonalis truncus pulmonalis’in başlangıç deliğidir. Anulus fibrosus trunci pulmonalis denilen bir anatomik yapı ile sınırlandırılmıştır. Deliğin ağzında valva trunci pulmonalis denilen bir kapak bulunur. Bu kapak üç kapakçıklıdır. Kapakçıklardan biri valvula semilunaris intermedia’dır (valvula semilunaris anterior) ve deliğin önünde yer alır. İkincisi valvula semilunaris dextra’dır, deliğin sağında ve arkasında bulunur. Üçüncüsü ise valvula semilunaris sinistra’dır. Bu da deliğin solunda ve arkasında yer alır. Ventriculus dexter’in sistol devresinde bu kapaklar truncus pulmonalis’in yan duvarlarına itilir, böylece deliğin açık kalması dolayısıyla kanın ventriculus dexter’ten truncus pulmonalis’e geçmesi sağlanır. Diyostol devresinde ise kapakçıkların serbest kenarları karşı karşıya gelir, ostium trunci pulmonalis’i kapatır. Deliğin kapanmasıyla truncus pulmonalis’e atılan kanın tekrar venticulus’a dönmesi engellenmiş olur.Ostium trunci pulmonalis’teki kapakçıklar yarımay şeklindedir. Damar ve kas dokusundan yoksundur. Serbest kenarlarının orta kesiminde düğümcükler ya da kabartılar görülür. Fibröz dokunun kalınlaşmasından oluşan bu düğümcüklere noduli valvulorum semilunarium adı verilir. Her bir kapak üzerinde yarımay biçiminde, dar bir bölge görülür ki buna da lunulae valvulorum semilunarium denir.Ventriculus dexter’de üç tane m. papillaris bulunur. Bunlardan biri, papillar kasların en büyüğü ve ventrikulusun yan duvarında bulunan m. papillaris magnus’tur (m. papillaris anterior). Diğer ikisi ise musculi papillares parvi (m. papillaris posterior) ve m. papillaris subarteriosus’tur (m. papillaris septalis).

İçeriği Paylaş:
İlginizi Çekebilir
Yorum Yapılmamış

Henüz Hiç Yorum Yapılmadı..

Yorum Yaz

Ventriculus Dexter (Sağ Karıncık)

Anatomi

25/09/2016 | Yorum Yok | 54 | kucukakarsu