noimage

İçeriği Paylaş:

Verilerin toplanması ve Düzenlenmesi

VERİLERİN DÜZENLENMESİToplanan verileri düzene koymak için tablo ve grafiklerden yararlanılmaktadır. Karmaşık ve dağınık bir düzende bulunan  toplanmış verileri tablo halinde sunmak kolaylıklar sağlamaktadır.Veri tipleriVeri kelimesi ingilizcede data kelimesinden gelmektedir. İstatistiki bir gözlem sonucu olay veya nesnelerin ölçülebilen özelliklerine veri denir.Temel veri türleri iki çeşittir: Sayısal(Quantitative) veri:Aritmetik işlemlerde doğrudan kullanılabilen sayılardan oluşur. Örneğin Boy, kilo, yaş öğrenci sayısı gibi ölçülebilir veriler. Sayısal verileri de ikiye ayırmak mümkündür.

  • Kesikli, Belirli bir aralıktaki her değeri alamayan verilerdir. Bir ailedeki çocuk sayısı, haftanın günleri
  • Sürekli, Belirli bir aralıktaki her değeri alabilen verilerdir. Ağırlik, boy uzunluğu gibi

Kategorik (Qualitative) veri: Sayısal olmayan verilerden oluşur. Doğum yeri, göz rengi, uyruğu, cinsiyet gibi.

  • İsimsel (Nominal), cinsiyet, göz rengi gibi
  • Sıralı (Ordinal), Eğitim düzeyi, akademik unvan, Doğum tarihi gibi sıralanabilen kategorik

Ölçme ve ÖlçeklerÖlçme, gözlem ve kayıt etme sürecidir. Başka bir tanımı şu şekilde yapılmıştır. Belli bir tanıma göre değişkenleri numaralandırma sistemidir.Ölçek, Ölçme göstergeleridir. Her ölçme belirli bir ölçek tipine sahiptir. Ölçekleri anlama veri analizi yaparken önem arzeder. Örneğin nominal veriler üzerinde regresyon analizi yapılamaz. Ölçeğin türü hangi yöntemleri, analizlerin yapılabileceğini belirler.Dört çeşit ölçek vardır. İsimli(nominal ölçek Sıralı (ordinal)ölçek, Aralık (interval)ölçeği Oransal(ratio) ölçekİsimli ölçek kategorik fakat sıralı olmayan verilere, sıralı ölçek Kategorik ve sıralı veriler üzerine uygulanır. Aralık ölçeği gerçek sıfırı olmayan sayısal verilere uygulanır. Örneğin sıcaklık verisinde sıfır değeri gerçek sayısal sıfır ifade etmez. Dolayısı ile bu tür veriler üzerinde bölme, çarpma ve toplama işlemi anlamlı değildir. Ancak çıkarma işleminin bir anlamı olabilir. Oransal ölçekte ise gerçek sıfır vardır ve aritmetik işlemler anlamlıdır. Örneğin cm olarak boy uzunluğu gibi.Verilerin toplanmasıYığın olayları oluşturan bireylerin ve bunların özelliklerinin tek tek kaydedilmesine istatistiki gözlem denir.Verilerin oluşturduğu sayı kümesine seri denir.Verilerin küçükten büyüğe doğru sıralanması ile elde edilen seriye ilkel seri denir.Veri toplamak için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir.

  • Mevcut kaynaklardan (eski kayıtlar, arşivler, raporlar, yıllıklar, ..)

yararlanarak,

  • Gözlem yaparak,
  • Anket yaparak,
  • Deney yaparak,
  • Simülasyon yoluyla bilgisayarda yapay veri üreterek.

Frekans dağılımıFrekans bir verinin kaç defa tekrarlandığını gösterir. Aşağıda verilen tabloda bir sınıfta bulunan 40 öğrencinin haftanın kaç günü kitap okuduğunu göstersin. Buna göre frekans dağılım tablosu aşağıdaki gibi olacaktır.Tablo 2.1  Haftanın kaç günü kitap okunuyor

HaftanınGün    sayısı      Frekans
0 4
1 5
2 7
3 8
4 6
5 5
6 3
       7       2     
Toplam 40

Tablo 2.1’de 4 kişi haftanın hiçbir günü kitap okumuyor. 5 kişi haftanın sadece 1 günü, 27 kişi hafatnın 2 künü ve 8 kişi haftanın üç günü vb. kitap okuduğu görülüyor.Göreli(oransal) frekans dağılımı Göreli frekanslar, -Frekans değerlerinin toplam örnek(gözlem) sayısına bölünmesi ile elde edilen frekanslardır. Göreli frekansların toplamı 1 dir. Aşağıdaki verieln Tablo 2.2’ yi inceleyiniz.

İçeriği Paylaş:
İlginizi Çekebilir
Yorum Yapılmamış

Henüz Hiç Yorum Yapılmadı..

Yorum Yaz

Verilerin toplanması ve Düzenlenmesi

Veri İletişim Sistemleri

19/08/2017 | Yorum Yok | 79 | Mustafa Küçükakarsu