İçeriği Paylaş:

Virüsler

Virüsler

 • Virüs hücre bölünmesiyle çoğalamaz çünkü hücresel bir yapıya sahip değildir.
 • Virüsler konak hücrenin metabolizması ve mekanizmasını kullanarak kendini
 • Virüsler için en uygun yerler 30-35 °C sıcaklık ve pH’ı 6-8 olan ortamlardır.
 • Virüs, hücreye tutunduğunda ilk önce hücrenin zarını
 • Daha sonra bu delikten içeriye kendi nükleik asidini akıtır.
 • Hücreye giren virüs nükleik asidi derhâl yönetimi ele geçirerek hücreyi kendi hesabına çalıştırmaya başlar.
 • İlk önce kendi nükleik asitlerinin kopyalarını, arkasından da protein kılıflarını
 • Daha sonra bunları birleştirerek yüzlerce virüs oluşmasını sağlar. Hücre içindeki virüsler hücreyi patlatarak dışarı çıkar ve yeni hücrelere saldırırlar.
 • Virüsler çok spesifiktirler, sadece belirli hücrelere girerler:
  • Bir kuduz virüsü sadece beyin hücrelerine,
  • Uçuk virüsü sadece ağız civarındaki epitel doku hücrelerine,
  • Bakteriyofajlar sadece belirli bakteri türlerine,
  • AIDS virüsü sadece kandaki akyuvar hücrelerine girer,
  • Hepatit virüsü yalnızca insan karaciğerinde enfeksiyona neden
 • Virüslerin neden oldukları hastalıklar antibiyotikle tedavi

Virüslerin Biyoteknolojide Kullanımı

 • Virüsler rekombinant DNA teknolojisinde kullanılan vektörlerden
 • Vektörler hücre içine genetik malzeme ulaştırmak için kullanılan bir araçtır.
 • Vektörler, kendilerine takılan DNA parçasını bakteriye, bitki ya da hayvan hücresine nakleden ve bu hücrelerde replike eden taşıyıcı DNA molekülleridir.
 • Bakteriyofajlar vektör olarak kullanılır.2016-03-24_174115Bakteriler
  • Bakteriler tek tek (çoğu) ya da gruplar halinde görülebilirler.
  • Besinsel gereksinimleri basittir ve çevresel koşullara hızlı uyum yeteneğindedir.
  • Uzunlukları 2 – 10 μm çapları 0,5 – 2,5 μm

  arasında değişir.

  • Bakteri hücresinin en dışında hücre duvarı
  • Kalıtım maddesi sitoplazma içinde bulunur, zarla çevrili gerçek çekirdekleri
  • Ribozom dışında başka organeli
  • Bakterilerde hareketi sağlayan kamçı adında uzantılar bulunur.Bakteri Çeşitleri
   • Şekillerine göre
   • Oksijene duydukları ihtiyaca göre
   • Sıcaklık ihtiyaçlarına göre
   • Gram boyası ile boyanma özelliklerine göre
   • Beslenme şekillerine göreŞekillerine Göre Bakteriler
    • Çubuk şeklinde olanlar (bacillus):
    • Yuvarlak olanlar

    (coccus)

    • Spiral olanlar (spirullum)

    Virgül şeklinde olanlar (vibrio):.1

    • Zorunlu aeroblar: Üremeleri

    için oksijene (%21) gereksinim duyanlar.

    • Zorunlu anaeroblar: Sadece oksijensiz ortamda üreyebilenler
    • Fakültatif (geçici) anaeroblar: Oksijenli ortamı tercih eden, ancak oksijensiz ortamlarda da gelişebilen mikroorganizmalardır.
    • Mikroaerofil: Üremeleri için daha az miktarda (%17) oksijen gerekenler
    • Aerotolerant: Oksijenli ortama tahammül edebilen bakteriler
    1. Obligate aerobes (Zorunlu aeroblar)
    2. Obligate anaerobes (Zorunlu anaeroblar)
    3. Facultative anaerobic organisms
    4. Microaerophiles
    5. Aerotolerants21

İçeriği Paylaş:
İlginizi Çekebilir
Yorum Yapılmamış

Henüz Hiç Yorum Yapılmadı..

Yorum Yaz

Virüsler

Biyoteknoloji

6/04/2017 | Yorum Yok | 159 | Mustafa Küçükakarsu