Yasal Uyarı

www.kucukakarsu.net sitesinde yayımlanan yazıların bazıları şahsım tarafından yazılmıştır. Bazıları ise internet ortamında ücretsiz olarak verilen ders notlarından ve videolarından şahsım tarafından derlenerek hazırlanmıştır. Tüm makaleler hizmet amaçlı www.kucukakarsu.net sitesinde yayımlanmaktadır. Ders notlarınının, ders videolarının ve diğer paylaşımların satışları mevcut değildir. Dolayısı ile sitede ki paylaşımlardan direkt gelir elde edilmemektedir.Bu Alandaki Bilgiler 04/05/2007 tarihli ve 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” Uyarınca Gerekli Durumlarda İletişim Sağlanabilmesi İçin Eklenmiştir. Lütfen Gerekli Durumlarda Kullanınız.Tüm yayınlar internet ortamında ücretsiz olarak dağıtılan kaynaklardan derlendiği için ve gerektiği noktalarda kaynak sahibinin ismi verildiği için hiç kimse bu paylaşımlardan hak iddia edemez.Telif hakkı olduğunu düşündüğünüz yazıları-makaleleri-videoları bizlere iletişim bölümünden bildirmelisiniz.  İçerik ve Yasal UyarılarBu bölüm, Www.kucukakarsu.net’in içeriği ve bu içeriğin kullanımı ile ilgili yasal uyarıları kapsamaktadır. Bu yasal uyarılar önceden haber vermeksizin Www.kucukakarsu.net tarafından değiştirilebilir.Genel Uyarılar

 1. Bu site Www.kucukakarsu.net’ne aittir ve Www.kucukakarsu.net tarafından işletilmektedir. Url adresi http://www.kucukakarsu.net şeklindedir ve bundan sonra site olarak anılacaktır.
 2. Sitenin tüm hakları saklıdır.
 3. Www.kucukakarsu.net adı ve logosu tescilli bir markadır.    Bu sitede yer alan üçüncü şahıslara ait diğer ürün veya hizmet markaları ve şirket unvanları hakkında tasarruf yetkisi tamamen ilgili üçüncü şahıslara ait olup, bu markalar ve şirket unvanları sahiplerinin adına tescil edilmiş olabilir. Üçüncü şahıslara ait bu marka veya şirket unvanlarının izinsiz kullanımı halinde yasal sorumluluk kullanıcıya aittir.
 4. İşbu sitenin isim hakları, içeriği, şablonu, tasarımı, site içindeki tüm doküman, belge, bilgi, veri, makale, program v.b. hakları saklıdır. Bu sitenin tamamının veya bir bölümünün, Www.kucukakarsu.net’nün yazılı izni olmaksızın, herhangi bir şekil ve ortamda kopyalanması veya yeniden yaratılması veya başka bir site veya medyada yayınlanması veya başka bir yere taşınması kesinlikle yasaktır.
 5. Kullanıcılar ve Üyeler sitede yer alan tüm uyarılara, sitenin kullanımına ilişkin olarak Www.kucukakarsu.net tarafından belirlenen hüküm ve şartlara ve yürürlükteki mevzuata aynen uyacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Kullanıcılar ve Üyeler, sitede sunulan hizmetleri, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili kanun hükmündeki kararnamelerden doğan her türlü fikri (telif) ve sınai mülkiyet hakları Www.kucukakarsu.net’e ait olmak koşuluyla kişisel amaçları için ve izin verilen hallerde ticari amaçlarla kullanabilirler.

Site İçeriğiBu site aşağıdaki içerik bileşenlerinden oluşur.

 1.    www.kucukakarsu.net logosu
 2.  www.kucukakarsu.net tarafından oluşturularak, kullanıcılar ve Üyelere sunulan içerik.
 3. Üçüncü taraflardan sağlanarak, kullanıcılara sunulan içerik.
 4. Sponsorlar, reklam verenler ve mal/hizmet sağlayıcılar tarafından sağlanan içerik.
 5. Kullanıcılar ve Üyeler tarafından veri girişi, mesaj gönderme, dosya yükleme, v.b. yollarla sağlanan içerik.
 6. İçeriğin sunumu amacıylawww.kucukakarsu.net tarafından geliştirilerek veya üçüncü taraflardan tedarik edilerek kullanılan yazılım kodları ve etkileşimli alanlar.

Yasal Uyarılar

 1.  www.kucukakarsu.net adı ve logosuwww.kucukakarsu.net’in tescilli markası olup, logonun koşullu ve sınırlı kullanımına ilişkin hüküm ve şartlar aşağıda verilmiştir.
 2. Sitede yer alan ve bizzat Www.kucukakarsu.net tarafından oluşturulan yazı, doküman, makale, bilgi, yazılım v.b. her türlü materyal ve içeriğin eser sahibi Www.kucukakarsu.net olup, bu materyal ve içeriğin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan her türlü fikri mülkiyet (telif) hakkı Www.kucukakarsu.net’e aittir. Www.kucukakarsu.net tarafından oluşturulan site içeriği, Www.kucukakarsu.net uzmanları tarafından, bilimsel prensipler ve etik kurallar çerçevesinde, yüksek kalite ve mutlak kamu yararı hedefi ile hazırlanmaktadır. Buna rağmen Www.kucukakarsu.net bu sitede yer alan yazı, doküman, makale, bilgi, yazılım v.b. her türlü materyalin ve sunulan diğer malzemelerin kesin doğruluğunu, uygunluğunu, güvenilirliğini ve yeniliğini garanti etmez.
 3. Üçüncü şahıslardan yazılı izinleri alınmak suretiyle temin edilen ve sitede Kullanıcı ve Üyelerin hizmetine sunulan her türlü yazı, rapor, makale, haber, belge, doküman v.b bilgiye ilişkin fikri mülkiyet (telif) haklarınin sahibi, söz konusu web sayfasında adı eser sahibi olarak zikredilen gerçek veya tüzel kişidir. Eser sahibinin adının zikredilmediği durumlarda, söz konusu haklar Www.kucukakarsu.net’e aittir. Kullanıcılar ve Üyeler, üçüncü şahıslardan temin edilecek bu tür yazı, rapor, makale, haber, belge, doküman v.b bilgiye ilişkin olarak eser sahibinin koyduğu her türlü kısıtlama ve şartı aynen kabul ettiklerini beyan ve taahhüt eder. Üçüncü şahıslardan rapor, yazı, makale, görüş, haber, v.b. şekilde alınarak sunulan bu bilginin içeriğinden, söz konusu bilgiyi temin eden üçüncü şahıs bizzat sorumludur. Bu kapsamda, sitede yer alan üçüncü şahıslara ait düşünce ve ifadelerin sorumluluğu da düşünce ve ifade sahibine ait olup, bu düşünce ve ifadelerden dolayı Www.kucukakarsu.net’in herhangi bir sorumluluğu yoktur. Www.kucukakarsu.net, üçüncü şahıslardan sağlanan her türlü belge, doküman, bilgi ve diğer malzemelerin kesin doğruluğunu, uygunluğunu, güvenilirliğini ve yeniliğini garanti etmez.
 4. Üçüncü maddede belirtilen hükümler Www.kucukakarsu.net sponsorları, reklam verenleri ve sitede mal ve hizmet sağlayıcı olarak yer alan üçüncü şahıslar tarafından sağlanan her türlü yazı, rapor, makale, haber, belge, doküman v.b bilgi ve malzeme için de geçerlidir.
 5. Www.kucukakarsu.net, Www.kucukakarsu.net üzerinden yalnızca kendi standartlarına ve yürürlükteki yasal düzenlemelere uygun olan “üçüncü şahıslara ait Web Sitelerine” link sağlamaya dikkat etmektedir. Ancak, link sağlanan bu “üçüncü şahıslara ait Web Sitelerinin” içeriği, bu siteler Www.kucukakarsu.net tarafından denetlenmediğinden, Www.kucukakarsu.net’den habersiz olarak değiştirilebilir. Www.kucukakarsu.net’in bu tür değişiklikleri haber verme yükümlülüğü bulunmadığı gibi, Www.kucukakarsu.net bu değişikliklerden sorumlu değildir. İşbu Www.kucukakarsu.net sitesi ve üçüncü şahıslara ait sitelerdeki her türlü belge, doküman, bilgi ve malzeme ‘olduğu gibi’ sağlanmakta olup, bu belge, doküman, bilgi ve malzemelere ilişkin olarak Www.kucukakarsu.net ve üçüncü şahıslar tarafından (doğruluk, kesinlik, güvenilirlik, kesintisiz çalışma dahil) açık ya da zımni harhangi bir garanti verilmemektedir.
 6. Kullanıcılar veya Üyeler tarafından veri girişi, mesaj gönderme, dosya yükleme, v.b. yollarla sağlanan her türlü bilgi, belge, doküman, yazılım, materyal ve içeriğin (bundan sonra hep birlikte “İçerik” olarak anılacaklardır) sorumluluğu işbu İçeriği sağlayan Kullanıcı veya Üyeye aittir. Bu yollarla İçerik sağlayan kullanıcı veya Üye, bu İçerik üzerinde, hizmet alımı veya verilmesine ilişkin yapılacak anlaşma hükümleri saklı kalmak koşuluyla, Www.kucukakarsu.net’e “ücretsiz, süresiz, münhasır olmayan, devredilebilir ve herhangi bir sınırlamaya tabi olmayan” bir kullanım yetkisi vermeyi kabul ve taahhüt eder. Bu kullanım yetkisi kapsamında Www.kucukakarsu.net söz konusu İçeriği işleme, kopyalama, çoğaltma, üçüncü şahıslara dağıtma, izne gerek kalmadan değişiklik yapma ve sitede yayınlama hakkına sahip olacaktır. Ayrıca, kullanıcılar ve Üyeler temin edecekleri bu tür İçeriğin yanlış, yanıltıcı, saptırılmış, doğru olmayan, haksız rekabet yapan veya buna neden olan, küfür mahiyetinde olan, kaba, terbiyesiz, bayağı, nefret uyandıran, tacizkar, müstehcen, tiksindirici, iğrenç, suistimal edici, cinsellikle ilgili, tehdit edici, saldırgan, karalayıcı, bireysel gizliliği zedeleyen, ırkçı, insani-ahlaki-dini değerlere saygısız, yasadışı etkinlikleri savunan, herhangi bir kanuna uygun olmayan veya suç teşkil edebilecek unsurlar içermeyeceğini kabul ve taahhüt ederler.
 7. Www.kucukakarsu.net, kendisi tarafından geliştirilen veya üçüncü şahıslardan temin edilen yazılım kodları da dahil olmak üzere, sitede sunulan bilgi, belge, doküman ve malzemelerin içerisinde bulunan işlevlerin kesintisiz devam edeceğine ya da hatadan arınmış olacağına, sorunların giderileceğine ya da forum alanları gibi etkileşimli alanlar ve bunları erişilebilir kılan hizmet birimi de dahil olmak üzere, işbu sitenin virüslerden veya başka zararlı unsurlardan arınmış olduğuna dair hiçbir garanti vermez.
 8. Yürürlükteki mevzuatın müsaade ettiği ölçüde Www.kucukakarsu.net, bu sitede sunduğu hizmetler kapsamında belirli bir amaca uygunluk, kesintisiz devamlılık, güncelleme, işlevsellik, doğruluk, hatasızlık dahil, açık ya da zımni hiçbir garanti vermemektedir.
 9. Www.kucukakarsu.net, siteye giriş ve sitenin kullanımı, sitedeki herhangi bir içeriğin, görüntünün veya yazılımın indirilmesi v.b. nedenlerle Kullanıcı ve Üyelerin bilgisayarlarında veya diğer aygıtlarında meydana gelebilecek zararlardan (veri kaybı dahil) sorumlu değildir.
 10. Bu sitede yer alan bilgi, belge, doküman, yazılım, materyal, içerik ve her türlü malzemenin kullanımından doğabilecek veri kaybı, kar mahrumiyeti, işin kesintiye uğraması dahil her türlü zarardan bizzat ilgili Kullanıcı/Üye sorumludur. Kullanıcılar ve Üyeler kullanımdan doğan bu tür zararlardan dolayı Www.kucukakarsu.net’den tazminat talebinde bulunmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Kullanıcı ve Üyeler, bu hizmeti kullanmakla, gerekli bakım, tamirat ya da düzeltme masraflarının tümünü üstlenmeyi baştan kabul etmiş sayılır. Bu site içeriğinin Kullanıcı veya Üyeler tarafından hukuka veya işbu sitede yer alan hüküm ve şartlara aykırı kullanımından ötürü doğabilecek her türlü zarardan (üçüncü şahısların fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlali dahil) ilgili Kullanıcı veya Üye sorumlu olacaktır.
 11. Bu siteden yararlanan tüm Kullanıcılar ve Üyeler yukarıdaki hükümleri kayıtsız şartsız aynen kabul etmiş sayılırlar. Bu şartları kabul etmeyen Kullanıcı ve Üyeler sitede sunulan hizmetlerden yararlanamazlar. Üyeler, işbu maddelere ek olarak, sitede yer alan Üyelik Sözleşmesi hüküm ve şartlarına uymakla da yükümlüdür.

Www.kucukakarsu.net LogosuWww.kucukakarsu.net adı ve logosu Www.kucukakarsu.net’in tescilli markası olup, 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında korunmaktadır. Www.kucukakarsu.net logosu (“LOGO”), üçüncü şahıslara ait Web siteleri başta olmak üzere diğer tüm ortamlarda yalnızca Www.kucukakarsu.net’a ilgi kurmak ve/veya http://www.kadinlarkulubu.com adresine bağlantı vermek amacıyla kullanılabilir. LOGO’nun üçüncü şahıslara ait Web sitelerinde kullanım koşulları aşağıda verilmiştir. LOGO’yu kullanarak veya bilgisayarınıza indirmekle bu ilkeleri kabul etmiş sayılırsınız.Www.kucukakarsu.net (c) 2001-2021

 1. LOGO her zaman Www.kucukakarsu.net’un http://www.kadinlarkulubu.com adresindeki ana sayfasına çalışır durumda bir bağlantıya sahip olmalıdır.
 2. LOGO, imleç ile üzerine gelindiğinde görünen “Www.kucukakarsu.net” açıklama metnini içerir, bu da LOGO’nun siteniz üzerindeki anlamını tarif eder (LOGO, Www.kucukakarsu.net’a bir bağlantıdır, sitenize verilen bir destek değil). LOGO’nun bu yahut başka bir özelliğini kaldıramaz ya da değiştiremezsiniz.
 3. LOGO, sadece, Www.kucukakarsu.net’ne veya ürünlerine ya da hizmetlerine doğru atıfta bulunulan Web sayfalarında kullanılabilir. LOGO atıfta bulunulan yerin hizasında ya da aynı sayfanın dibinde gösterilmelidir. Kendi Web sayfanızın başlığı, diğer markalarınız, amblemleriniz ve logolarınız en az LOGO kadar öne çıkmalıdır. LOGO’yu, Www.kucukakarsu.net veya Www.kucukakarsu.net tarafından sponsorluk, destek ya da lisans verildiğini ima edecek şekilde gösteremezsiniz.
 4. LOGO tek başına görünmelidir, LOGO’nun her iki yanında, sayfadaki diğer grafik veya metin öğelerle arasında bir minimum boşluk olmalıdır (LOGO’nun yüksekliği kadar). LOGO, başka herhangi bir logonun bir parçası ya da bir tasarım öğesi olarak kullanılamaz.
 5. LOGO’yu, ebadı, boyutları, renkleri ve öğeleri dahil olmak üzere, herhangi bir şekilde değiştiremez, canlandıramaz, dönüştüremez ya da başka herhangi bir işlemden geçirerek, perspektifini veya iki boyutlu görünümünü bozamazsınız.
 6. LOGO’yu, Www.kucukakarsu.net ürünlerini ya da hizmetlerini kötüleyen, Www.kucukakarsu.net’nün fikri ve sınai mülkiyet haklarını ya da başka haklarını gasp eden, haksız rekabet yapan ya da herhangi bir yerel veya uluslararası yasayı çiğneyen hiç bir Web sitesinde kullanamazsınız.
 7. Bu ilkeler kapsamında, size Www.kucukakarsu.net’nün ismi, logosu veya markaları ile ilgili herhangi bir lisans ya da başka bir hak verilmemektedir. Www.kucukakarsu.net, LOGO’nun kullanımı konusunda verdiği izni, tek taraflı olarak, kaldırma ya da koşullarını değiştirme hakkına her zaman sahiptir. Www.kucukakarsu.net, bu ilkelere uymayan, Www.kucukakarsu.net’nün  fikri ve sınai mülkiyet haklarını ya da başka haklarını çiğneyen kişilere ve yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı her türlü yasal yola başvurma hakkını saklı tutar.

 

wifi_lock Bu yazıya yorum yapılması editör tarafından yasaklanmıştır, anlayışınız için teşekkürler.